Om Oss

Du som är arbetssökande eller egen företagare är välkommen till oss på Back to Job .
Vi hjälper dig som söker arbete att hitta rätt arbetsgivare och dig som är företagare att hitta rätt personal.

Back To Job startade med ambitionen att ta tillvara arbetssökandes resurser
Vår mission är att matcha rätt person till rätt jobb. Grundsynen vi byggt hela verksamheten på är att alla människor har outnyttjade resurser. Om en person varit arbetslös under en längre tid går vårt arbete ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation.

Vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som en så kallad kompletterande aktör. I dag är vi verksamma inom jobbförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning och omställning och finns på drygt 10 orter i landet, med cirka 50 medarbetare.

 

Vi är till för dig som har haft svårt att komma till arbete genom dålig eller ingen kontakt med de gamla arbetsförmedlingarna och rekryteringsfirmorna som redan bedriver jobbverksamhet i samhället.
Back To Job är nystartat men har otroligt erfarna och kunniga medarbetare bakom oss som driver er framåt så ni får fler möjligheter och mera energi till att göra något åt eran livs- och arbetssituation!

Välkommen, Väl mött!