Att skriva ett bra CV

LÄTTÖVERSKÅDLIGT CV

Ett grundläggande tips är att ditt CV ska vara lättöverskådligt och snabbt ge en bild av dig och dina kvalifikationer. Dela upp ditt CV i tydliga rubriker som arbetslivserfarenhet och utbildning och se till att allt är uppställt i kronologisk ordning med dina senaste erfarenheter först. Längden på ditt CV är inte avgörande så länge strukturen känns logisk och informationen är lätt att följa. Tänk på att ditt CV inte ska beskriva dig som person, utan visa på dina erfarenheter och kunskap.

KONTAKTUPPGIFTER

Lägg dina kontaktuppgifter där de syns tydligt, högts upp i ditt CV brukar vara en bra plats. De uppgifter som är bra att ha med är namn, telefonnummer, mail och födelsedatum. Är du aktiv på LinkedIn, lägg gärna med länken till din profil.

ARBETSLIVSERFARENHET

Vilka tidigare tjänster du skriver med i ditt CV beror på hur långt i karriären du kommit. Om du inte har jobbat så länge, kan all arbetslivserfarenhet vara bra att ta med. Har du däremot hunnit få några års arbetslivserfarenhet behöver du inte nämna alla jobb du haft. Plocka med dem som känns mest relevanta för den tjänst du söker. Komplettera företagets namn, tjänstens titel och perioden du arbetade med en kort beskrivning om vad jobbet innebar. Vad lärde du dig, vad ansvarade du för och hur såg dina resultat ut? Den beskrivande delen är viktig för att rekryteraren ska kunna skaffa sig en uppfattning av hur dina tidigare erfarenheter kan vara aktuella för den tjänsten du söker. Skriv om din nuvarande eller senaste arbetsgivare överst och fyll på med de andra under.

UTBILDNING

Här gäller samma regel som för delen om arbetslivserfarenhet, plocka med det som känns mest relevant för tjänsten du söker. Börja med att presentera det du studerade senast och gå sedan bakåt i tiden. Om du har en längre utbildning behöver du inte ta med alla delar av dina studier – har du exempelvis en magisterexamen behöver du inte i ditt CV berätta var du gått i grundskolan – det viktiga är att se var du befinner dig idag och dina senaste steg innan dess.   Ange skolans namn, vilken ort den finns på, vilket program eller kurs du läst och under vilken tidsperiod du studerade. Om du studerar idag så skriv att din utbildning är pågående och nämn vilken examen du planerar att ta.

ÖVRIGA MERITER

Beskriv kortfattat dina uppdrag i föreningar, kårer, organisationer eller annat ideellt engagemang. Berätta även här hur dina ansvarsområden såg ut så att rekryteraren kan förstå varför erfarenheterna du tagit upp i ditt CV kan vara relevanta för tjänsten du söker.

SPRÅKKUNSKAPER

Skriv de språk du behärskar och glöm inte att gradera din kunskap. Ett vanligt sätt att gradera språkkunskaper på är; grundläggande, goda, mycket goda och flytande. Börja med att presentera de språk du kan flytande och fortsätt sedan nedåt.

ÖVRIGA KOMPETENSER

Nämn de system, program, programmeringsspråk eller tekniker du behärskar. Glöm inte att även gradera dina kunskaper. Skriv först de kompetenser du behärskar bäst för att ge en tydlig överblick. Här kan du även skriva med innehav av körkort om det efterfrågas i tjänsten.

REFERENSER

I regel räcker det att du i ditt CV skriver ”referenser lämnas gärna på begäran”. Tänk igenom vilka personer som kan beskriva dig och dina färdigheter på ett bra sätt. Det kan exempelvis vara tidigare chefer, kollegor eller handledaren från utbildningen. Stäm alltid av med de personer du lämnar som referenser så att de är förberedda på att bli kontaktade av rekryteraren. Läs fler referenstips från rekryterare på vår blogg.

LAYOUT

Det allra viktigaste är att ditt CV är lättöverskådligt och enkelt för rekryteraren att förstå. Så lägg lagom med tid och engagemang på det grafiska utseendet. Satsa istället på att läsa igenom ditt CV en extra gång för att undvika onödiga stavfel!

SKRIV ETT PERSONLIGT BREV

Ditt personliga brev är ett bra komplement till ditt CV och det ger dig möjlighet att tydligare beskriva dig som person, dina styrkor, mål och ambitioner. Det är framförallt här du ska motivera varför du söker den utannonserade tjänsten.